ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ve společnosti BIONDI Fashion a.s. považujeme osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost BIONDI Fashion a.s., IČO: 05443628, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů či případně dalších subjektů údajů.

 

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost BIONDI Fashion a.s. prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

  1. Účely a právní základ pro zpracování

 

Ve vztahu k subjektům údajů zpracováváme osobní údaje pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:

 

 

  1. Rozsah osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 

Ve vztahu ke svým zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje. Činíme tak s cílem poskytnout ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží. Konkrétně se jedná o následující údaje – jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, firma, IČ, DIČ, telefonní číslo, e‑mailová adresa, obrazový záznam z kamerového systému, poznámka pro dopravce, poznámka pro prodejce a případně další osobní údaje, které subjekt údajů sdělí.

Ve vztahu k našim dodavatelům či jiným obchodním partnerům, můžeme navíc zpracovávat tyto osobní údaje – titul, kontaktní adresa, ID datové schránky, bankovní spojení.

  1. Příjemci osobních údajů

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti BIONDI Fashion a.s, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro Vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností BIONDI Fashion a.s. Takovými příjemci jsou zejména právní zástupci společnosti BIONDI Fashion a.s., poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb) a další. Bližší informace či seznam příjemců poskytne společnost BIONDI Fashion a.s na vyžádání.

 

  1. Doba uložení osobních údajů a zabezpečení

 

Vaše osobní údaje jsou chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.

 

Retenční doby vzhledem k jednotlivým účelům zpracování jsou zejména následující:

 

Účel zpracování

Doba uložení osobních údajů

Plnění smlouvy

Nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Vyřízení objednávky

Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven daňový doklad

Vyřízení reklamace

Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení

Kamerové záznamy

Nejdéle 3-5 dnů od pořízení

Komunikace s uživateli webové stránky

Nejdéle 30 dnů od ukončení komunikace

Zasílání obchodních sdělení

Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/opt-outu

 

  1. Zvláštní ustanovení v případě registrace

 

Při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pasoni.eu, máte možnost pro zjednodušení budoucích transakcí provést registraci. Registrací berete na vědomí, že společnost BIONDI Fashion a.s je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje navíc v rozsahu informací poskytnutých při registraci (přihlašovací e-mailová adresa, heslo), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

 

Udělíte-li souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce či registračním formuláři byly doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti BIONDI Fashion a.s. na výše uvedené internetové adrese) a historii navštívených stránek na webu, bude společnost BIONDI Fashion a.s. používat tyto údaje za účelem zjišťování Vašich nákupních zaměření a zájmů a následně k nabízení obchodu a služeb, a to na dobu do odvolání takového souhlasu.

 

  1. Práva subjektů údajů

 

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

Budete-li chtít uplatnit svá práva či budete-li mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 734 170 586 nebo e-mailem na adrese obchod@conceptstore.cz.

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.9.2020.

KALENDÁŘ  TÝM

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené