Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej společnosti BIONDI Fashion a.s. pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář se uplatní pouze pro kupujícího, který je spotřebitelem.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

adresa pro doručování: Panská 391/12, 602 00 Brno - střed

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (kód zboží/popis):

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

Číslo objednávky:                                                                                                                                                                                

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):                                                                                                                                                                                

Důvod vrácení zboží:                                                                                                                                                                                

Vaše údaje:

Jméno a příjmení:                                                                                                                                                                                

Adresa:

                                                                                                                                                                               

Telefon:                                                                                                                                                                                 

Email:

                                                                                                                                                                               

Číslo bankovního účtu pro vrácení platby:

                                                                                                                                                                               

 

Datum:                                             

 

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

                                                          

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti BIONDI Fashion a.s („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

 

 

KALENDÁŘ  TÝM

0 ks
Košík: 0
0 ks
Oblíbené